Aufgabe 21

Přeložte do češtiny příklady z úkolu č. 20

Lösung