Aufgabe 24

Přiřaďte podle významu správné pokračování věty.

Nabídka:

Lösung