Aufgabe 2

Ve všech příbězích o Tomovi a Jerrym jde o totéž – chytřejší, mazanější, šikovnější a rychlejší Jerry dělá Tomovi za vydatné pomoci svých přátel naschvály. Můžeme tedy předpokládat, že se o tom zmiňují i v textu na zadní straně knihy. Stojí tam :

Jerry und seinen Freunden gelingt es [...], Tom immer wieder auf dem Kopf herumzutanzen und ihm eins auszuwischen.

Hledaná rčení jsou, jak jistě tušíte, ukryta v podtržené části věty. Trochu tuto větu nyní přeformulujeme. Dokončete následující věty.

Jerry und seine Freunde tanzen .........................................................
Sie wischen ihm ..................................................

Lösung