Aufgabe 3

Už jste někdy viděli, jak někdo tancuje někomu jinému na hlavě? Určitě ne. Přesto existuje v němčině rčení, které – bráno doslovně – přesně toto vyjadřuje: jemandem auf dem Kopf herumtanzen. Rčení ovšem nelze brát doslovně. Jejich význam velmi často vůbec nesouvisí s významem jednotlivých slov, ze kterých se skládají. V našem německém rčení tedy vůbec nejde o tanec na něčí hlavě, ale ...

Pokuste se odvodit ze všeho, co víte o vztahu mezi Tomem a Jerrym, význam tohoto rčení. Možná vás napadne podobný obrat v češtině.

Lösung