Aufgabe 8

Co je tedy vlastně směšné na situaci v našem vtipu?

Lösung