Aufgabe 16

Doplňte do mezery v následujícím vtipu podle významu jeden z obratů z úkolu 14.

Lösung