Zpět na úvodní stranu

Několik slov na úvod

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro Vás multimediální učební pomůcku k německé frazeologii, která se obrací především na vysokoškolské studenty a pedagogy oboru německý jazyk a dále pak na učitele německého jazyka na základních a středních školách. Sledujeme tím především dva cíle.

  1. Vysokoškolské studenty oboru německý jazyk bychom chtěli seznámit se základy frazeologie jakožto jazykovědné disciplíny, upozornit je na stylistický a textově lingvistický potenciál těchto jazykových prostředků a na různá úskalí, která jsou spojena s jejich porozuměním a především s jejich používáním v cizím jazyce. Dále chceme poukázat na problémy související s hledáním správných ekvivalentů k cizojazyčným – zde konkrétně německým – frazémům v češtině, i na obtíže, se kterými se setkávají lexikograf při sestavování slovníkových hesel, obsahujících ustálená spojení, a také uživatel slovníku při jejich vyhledávání. V neposlední řadě se věnujeme otázkám souvisejícím s metodami práce s ustálenými spojeními ve výuce němčiny. Vzhledem k tomu, že naší primární skupinou adresátů jsou budoucí učitelé německého jazyka na základních a středních školách, věnujeme otázkám didaktiky frazeologii obzvláštní pozornost a nabízíme na základě nejnovější odborné literatury návrhy pro práci s frazémy při výuce němčiny, z větší části doprovázené komentářem ke zvoleným metodám. Doufáme, že tuto učební pomůcku využijí naši kolegové – vysokoškolští germanisté ve svých seminářích, ať už v prezenční nebo kombinované formě studia, příp. v rámci celoživotního vzdělávání.
     

  2. Učitelům německého jazyka na základních a středních školách chceme poskytnout konkrétní návrhy pro práci s frazémy, které jsme se snažili „ušít na míru“ jejich žákům či studentům. Vycházíme při tom z krátkých autentických textů, které svým stylem a obsahem odpovídají zvoleným skupinám adresátů. Jedná se např. o vtipy, horoskopy, animované filmy, recenzi počítačové hry či dopisy čtenářů z rubriky „Linka důvěry“. Tyto texty didaktizujeme, jinými slovy: nabízíme řadu úkolů a cvičení, jejichž cílem je přiblížit žákům a studentům nenuceným a hravým způsobem zvláštnosti těchto jazykových prostředků. Důležitou roli při tom hrají časté odkazy na češtinu a srovnávání obou jazyků. Doufáme, že naše učební pomůcka bude pro učitele přínosem, že dokáže jejich hodiny němčiny obohatit a oživit a zvýší tak zájem žáků a studentů o tento jazyk. Zároveň bychom si přáli, abychom tímto materiálem dokázali učitele motivovat pro vlastní kreativní práci s frazémy při výuce němčiny.

Budeme rádi, když nám sdělíte své zkušenosti s používáním této učební pomůcky. Na základě Vašich připomínek ji můžeme upravit, doplnit, vylepšit tak, aby v co největší míře uspokojovala přání a potřeby našich adresátů.


 
 

[ Vytisknout tuto stránku ]
 

Zur Einleitung
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Textquellen

 

TOPlist